mg摆脱电子游艺

การจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านเยนให้กับ Peach Aviation Limited


2018/02/09

เรียน ทุกท่าน

บริษัท ฟรีพลัส จำกัด
CEO Kentaro Suda
ติดต่อสอบถาม Masaya Kikuchi, Manager of President’s Office

 

การจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านเยนให้กับ Peach Aviation Limited
 

mg摆脱电子游艺บริษัทพัฒนาธุรกิิจการท่องเที่ยวสู่ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตคิตะ เมืองโอซาก้า นำโดยนายเคนทาโร สุดะ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัท พีช เอวิเอชัั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองทะจิริ เขตเซนนัน จังหวัดโอซาก้า นำโดยนายชินอิจิ อุเอโนะ ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “พีช”) แจ้งให้ทราบว่า ได้เซ็นสัญญาการซื้อขายหุ้นกัน ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองบริษัทจะใช้ความรู้ความชำนาญและรูปแบบธุรกิจที่ได้ดำเนินมาถึงปัจจุบันนี้ ให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ และพยายามมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การมีส่วมร่วมในการตระหนักถึงการเป็นประเทศท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันนั้นก็แจ้งให้ทราบว่า ในขั้นแรกมีแผนที่จะเข้าร่วมในการค้าที่ได้รับการริเริ่มโดยพีช [COTABI] ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับการสำรองการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคล (แบบ C2C) โดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิภาคซึ่งมีแผนที่จะปล่อยภายในปีพ.ศ.2561

 

1. เบื้องหลังและความเป็นมา

    จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปีๆ และในปีพ.ศ.2560 ได้มีจำนวนเพิ่มจนถึง 28.69 ล้านคน (เพิ่มจากปีก่อน 19.3%) (*1) และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีจำนวน 40 ล้านคนในปีพ.ศ.2563 และ 60 ล้านคนในปีพ.ศ.2573 และคาดการณ์ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่นจะขยายตัวได้มากขึ้นอีก

mg摆脱电子游艺      บริษัท ฟรีพลัส จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 380,000 คนและบริษัทร่วมธุรกิจ 787 บริษัทจาก 31 ประเทศ อีกทั้งยังใช้เครือข่ายนี้ในการให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในเดือนเมษายนของปีพ.ศ.2560 ยังได้มีการเปิดอาคารแรกของโรงแรมที่พักสำหรับลูกค้าขาเข้า “FP HOTELS” ที่เมืองโอซาก้า และมีแผนท่ี่จะเปิดอาคารที่ 2 ในเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2561 และอาคารที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธุ์ปีพ.ศ.2562 ที่เมืองฟุกุโอกะ หลังจากนั้นก็มีแผนที่จะพัฒนาไปทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นประเทศท่องเที่ยว บริษัทกำลังพยายามที่จะขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นให้ออกจากกรอบเดิมที่มี

mg摆脱电子游艺    พีชนั้น นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปีพ.ศ.2555 ก็ได้ขยายธุรกิจโดยการพัฒนาเส้นทางใหม่ๆ และการเพิ่มฐานไปยังภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 ก็ได้มีการกำหนดแนวคิด "การแข่งขันด้านราคาเพื่อสร้างมูลค่า" ขึ้นและกำลังท้าทายสร้างโครงการใหม่ๆ ที่จะไม่ติดอยู่ในกรอบของบริษัทสายการบินด้วยการนำเสนอนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม เช่น การบริการลูกค้าด้วย AI การขายรถยนต์ในเครื่องบิน หรือการจ่ายเงินด้วย Bit Coin

mg摆脱电子游艺    บริษัท ฟรีพลัส จำกัดที่มุ่งสู่การรวมธุรกิจแนวดิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นและพีชที่สร้างและนำเสนอมูลค่าเพิ่มโดยรอบของสายการบิน ตระหนักถึงสัญญาการซื้อขายหุ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นด้วยการเสริมจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย และความพยายามในขั้นแรกนั้น การมีส่วมร่วมในการสร้างท้องถิ่นก็คือ [COTABI] เว็บไซต์สำหรับการสำรองการท่องเที่ยวแบบส่วนบุคคล (แบบ C2C) ที่พีชกำลังพัฒนา บริษัท ฟรีพลัส จำกัดจะร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ นี่จะกลายเป็นก้าวแรกของธุรกิจที่ บริษัท ทั้งสองมีส่วนร่วมกันพยายามในการปรับปรุงมูลค่าองค์กรที่ยั่งยืนมากขึ้น

    เกี่ยวกับการลงทุนครั้งนี้ นายชินอิจิ อิโนะอุเอะ Representative Director และ CEO ของพีชได้กล่าวว่า “พีชได้ท้าทายความคิดสร้างสรรค์มากมายนอกเหนือจากกรอบการทำงานของสายการบินภายใต้แนวคิด "รถไฟเหาะ" และหวังว่า COTABI แพลตฟอร์มสำหรับการสำรองการท่องเที่ยวแบบ C2C จะเป็นความท้าทายครั้งต่อไปที่จะดึงดูดนวัตกรรมใหม่ในการเดินทางไปเรื่อยๆ ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัดที่มีแหล่งกำเนิดที่โอซาก้า เราจะทำให้การเดินทางในญี่ปุ่นครั้งนี้น่าตื่นเต้นมากขึ้นด้วยนวัตกรรมจากคันไซ”

mg摆脱电子游艺    นอกจากนี้ นาย เคนทาโร่ สุดะ Representative Director และประธานบริษัท ฟรีพลัส จำกัด ได้กล่าวว่า “บริษัท ฟรีพลัส จำกัด ได้ท้าทายความคิดริเริ่มต่างๆ โดยมุ่งบูรณาการธุรกิจแนวดิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นรวมเพื่อให้บรรลุการเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว จากการลงทุนกับพีช ทำให้ตระหนักถึงธุรกิจที่ไม่สามารถทำได้ด้วยบริษัท ฟรีพลัส จำกัดเพียงลำพังว่าจะสามารถทำได้ในครั้งนี้ เราจะใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของพีชและเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น”

(* 1) จากคณะกรรมการการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO) จำนวนลูกค้าต่างประเทศ (จำนวนรวม)

 

2. เกี่ยวกับบริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด
ชื่อบริษัท:    บริษัท พีช เอวิเอชั่น จำกัด (Peach Aviation Limited) 
สถานที่ตั้ง:    Quanzhou Airport, Tajiri-machi, Sennan-gun, Osaka
เงินลงทุน:    7,515,050,000 เยน
ผู้ถือหุ้น:    ANAHD 67%, First Eastern Aviation Holdings 17.9%, องค์การนวัตกรรมอุตสาหกรรม 15.1%
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจขนส่งทางอากาศ (ในและต่างประเทศ)
จำนวนพนักงาน:    962 คน (มกราคม 2561)      

 

3. เกี่ยวกับบริษัท ฟรีพลัส จำกัด
ชื่อบริษัท:    บริษัท ฟรีพลัส จำกัด (FREEPLUS Inc.) http://bogist.com/
สถานที่ตั้ง:    4-20 Grand Front Osaka Tower A 29th Floor, Ofukacho, Kita-ku, Osaka
เงินลงทุน:    715,023,092 เยน (รวมเงินทุนสำรองและอื่นๆ) หลังจากเพิ่มทุนของบุคคลที่สามแล้ว
รายละเอียดธุรกิจ:    ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจการจัดการโรงแรม ธุรกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ
mg摆脱电子游艺จำนวนพนักงาน:    139 คน (กุมภาพันธุ์ 2561)      

 

4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
FREEPLUS Inc. President’s Office    Email: info@bogist.com

 

www.baodu.com